Pressto.

Porównania

Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Vol 10 (2012) Między kolonią a imperium. Miłosz i Dostojewski Abstrakt  PDF  EPUB  MOBI
Marek Wedemann
 
Vol 12 (2013) Orientalizm i dyskurs postkolonialny: kilka problemów metodologicznych Abstrakt  PDF  EPUB  MOBI
Audrius Beinorius
 
Vol 13 (2013) Orient w fabularnym polskim filmie powojennym. Rekonesans Abstrakt  PDF  EPUB  MOBI
Jacek Nowakowski
 
Vol 14 (2014) "Czefurzy raus!" Gorana Vojnovicia. Słoweńska powieść kultowa w świetle bałkanizmu Abstrakt  PDF  EPUB  MOBI
Judit Reiman
 
1 - 4 z 4 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo