Pressto.

Porównania

Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Vol 17 (2015) Studia postkolonialne na Słowacji i Węgrzech Abstrakt
Jaroslav KUŠNIR
 
Vol 16 (2015) SŁOWIAŃSKI, ALE NIE ROSYJSKI: NIEWIDZIALNY I MILCZĄCY Abstrakt
Ewa Thompson
 
Vol 12 (2013) Dyskurs maskulinistyczny literaturze ukraińskiej XX i początku XXI wieku. Wybrane aspekty projektu badawczego Abstrakt  PDF  EPUB  MOBI
Agnieszka Marusiak
 
Vol 13 (2013) Akademicki kolonializm. Sytuacja holocaust studies w Polsce Abstrakt  PDF  EPUB  MOBI
Paweł Wolski
 
Vol 15 (2014) O sofistyce współczesnego dyskursu humanistycznego - tradycje, postkolonialne uwikłania, konsekwencje Abstrakt  PDF  EPUB  MOBI
Marta Skwara, Michał Skwara
 
Vol 10 (2012) Między kolonią a imperium. Miłosz i Dostojewski Abstrakt  PDF  EPUB  MOBI
Marek Wedemann
 
Vol 13 (2013) Siedmiogród we współczesnym filmie węgierskim. Figury (auto)kolonizacji Abstrakt  PDF  EPUB  MOBI
Aleksandra Muga
 
Vol 13 (2013) Necessary fictions w polskiej prozie po 1989 roku Abstrakt  PDF  EPUB  MOBI
Emilia Kledzik
 
Vol 13 (2013) Gdzie jest miejsce dla Europy Środkowej i Wschodniej w przestrzeni postkolonialnej? Możliwe trajektorie podróży Abstrakt  PDF  EPUB  MOBI
Dorota Kołodziejczyk
 
Vol 17 (2015) Architektura w okresie postkolonialnym Abstrakt  PDF  EPUB  MOBI
Tibor Žilka
 
Vol 17 (2015) Materialne ślady minionej zależności i ich współczesne odczytanie w przestrzeni miejskiej Szczecina Abstrakt  PDF  EPUB  MOBI
Małgorzata Praczyk
 
Vol 11 (2012) Przestrzenie kontestacji w twórczości Bohumila Hrabala, Mirona Białoszewskiego i Wolfganga Hilbiga Abstrakt  PDF  EPUB  MOBI
Emilia Kledzik
 
Vol 15 (2014) Ironia postkolonialna. Język politycznej poprawności jako tworzywo literackie w polskiej prozie po 1989 r. Abstrakt  PDF  EPUB  MOBI
Emilia Kledzik
 
1 - 13 z 13 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo