Pressto.

Porównania

Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Vol 13 (2013) Gdzie jest miejsce dla Europy Środkowej i Wschodniej w przestrzeni postkolonialnej? Możliwe trajektorie podróży Abstrakt  PDF  EPUB  MOBI
Dorota Kołodziejczyk
 
Vol 14 (2014) Renata Šerelytė i Sigitas Parulskis. Dwa przypadki uwikłania litewskiej prozy po roku 1991 w dyskurs postzależnościowy Abstrakt  PDF  EPUB  MOBI
Marta Kowerko-Urbańczyk
 
Vol 14 (2014) Słowiańsko-germańska tragifarsa literacka – post(-)kolonialna konfrontacja wschodu i zachodu w twórczości Andrzeja Stasiuka Abstrakt  PDF  EPUB  MOBI
Arkadiusz Kalin
 
Vol 14 (2014) Alternatywna miara wielkości? Postkolonialne uwarunkowania wizji hegemonicznej przeszłości polski w wybranych historiach alternatywnych Abstrakt  PDF  EPUB  MOBI
Natalia Lemann
 
Vol 15 (2014) Wilk w Rosji. Subaltern? W imperium? (Polemika z konceptem "postzależności") Abstrakt  PDF  EPUB  MOBI
Mieczysław Dąbrowski
 
Vol 15 (2014) Język(i) postkolonialności - historia studiów postkolonialnych w zarysie Abstrakt  PDF  EPUB  MOBI
Dorota Kołodziejczyk
 
Vol 11 (2012) Melancholia dyskursu kresoznawczego Abstrakt  PDF  EPUB  MOBI
Dariusz Skórczewski
 
Vol 16 (2015) Polska postkolonialność w krzywym (?) zwierciadle publicystyki Rafała Ziemkiewicza Abstrakt  PDF  EPUB  MOBI
Tomasz Nakoneczny
 
Vol 13 (2013) Ironiczny i nostalgiczny wizerunek lat sześćdziesiątych na Węgrzech w filmie Lalunie (Csinibaba, 1997) Pétera Tímára Abstrakt  PDF  EPUB  MOBI
Grzegorz Bubak
 
Vol 17 (2015) Studia postkolonialne na Słowacji i Węgrzech Abstrakt
Jaroslav KUŠNIR
 
Vol 13 (2013) Orient w fabularnym polskim filmie powojennym. Rekonesans Abstrakt  PDF  EPUB  MOBI
Jacek Nowakowski
 
Vol 13 (2013) Czy możliwe jest dzisiaj w Polsce kino kolonialne? Przypadek Pani z Ukrainy Pawła Łozińskiego Abstrakt  PDF  EPUB  MOBI
Dobrochna Dabert
 
Vol 13 (2013) Inny kolonializm. O możliwości zaaplikowania metodologii postkolonialnej do studiów nad Europą postkomunistyczną Abstrakt
Mykoła Riabczuk
 
1 - 13 z 13 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo