Pressto.

Nagłowek strony

Nr 4 (2016)

Spis treści

Spis treści PDF
  1-6

Artykuły

Zdania odrębne w teorii polityki: Voegelina badanie symboli i Straussa poszukiwanie filozofa PDF (English)
Michał Kuź 7-18
Czy demokracja bezpośrednia w Szwajcarii jest dysfunkcjonalna? PDF (English)
Mirosław Matyja 19-26
Serbskie wybory: droga ku Europie? PDF (English)
Natasza Lubik-Reczek 27-36
Przyczynowość w nauce o stosunkach międzynarodowych PDF
Andrzej Gałganek 37-58
Prawo do samostanowienia a kurdyjskie ruchy narodowościowe i ich status na arenie międzynarodowej PDF
Magdalena El Ghamari 59-76
Państwo Islamskie – fenomen nowego dżihadystycznego protopaństwa PDF
Artur Wejkszner 77-92
Religia jako źródło władzy: strategie przetrwania religii w polityce demokratycznej PDF (English)
Maciej Potz 93-106
Rola kobiet muzułmańskich w życiu politycznym na przykładzie wybranych państw PDF (English)
Fuad Jomma 107-118
Udział kobiet w procesie podejmowaniu decyzji rządowych na Węgrzech PDF (English)
Éva Ványi 119-132
Reprezentacja polityczna kobiet w Republice Czeskiej, w kontekście przejścia od komunizmu do demokracji PDF (English)
Jitka Gelnarová, Marie V. Fousková 133-142
Sytuacja kobiet w runku pracy w Polsce w świetle obowiązujących regulacji prawa pracy dotyczących czasu pracy PDF (English)
Agata Ludera-Ruszel 143-154
Wyzwania w ocenie wpływu sankcji – perspektywa polityczna a ekonomiczna PDF (English)
Beata Stępień, Paulina Pospieszna, Joanna Skrzypczyńska 155-168
Unia Europejska wobec bezpieczeństwa żywnościowego PDF
Zdzisław W. Puślecki 169-178
Strefa Schengen w dobie kryzysu imigracyjnego PDF
Elżbieta Lesiewicz 179-194
Wyzwania komunikacyjne Unii Europejskiej PDF (English)
Konrad Niklewicz 195-205
Przykłady działań polskich i niemieckich organizatorów publicznego transportu zbiorowego na rzecz partycypacji mieszkańców miast w bieżącym koordynowaniu i zarządzaniu siecią transportu miejskiego PDF
Mikołaj Tomaszyk 207-228

Recenzje/dyskusje

Przegląd książek PDF
  229-232

Wydarzenia/informacje

Noty o autorach PDF
  233-238


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo