Pressto.

Nagłowek strony

Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Nr 3 (2015) Systemy antyterrorystyczne Hiszpanii i Polski: studium porównawcze Abstrakt
Aleksandra Zięba
 
Nr 1 (2016) Socjologiczny portret upadku aktora politycznego na przykładzie Ligi Polskich Rodzin Abstrakt  PDF
Marcin Płoski
 
Nr 2 (2015) Implikacje stosunków polsko-amerykańskich dla polityki zagranicznej Polski Abstrakt
Ryszard Zięba
 
Nr 4 (2014) Polska po dziesięciu latach członkostwa w Unii Europejskiej. Próba bilansu (2004–2014) Abstrakt  PDF
Józef M. Fiszer
 
Nr 1 (2016) Gminny podział administracyjny w świetle 25 lat funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce Abstrakt  PDF
Tomasz Kaczmarek
 
Nr 2 (2015) Przyczyny zmian przywódców w partiach politycznych. Przypadek Polski Abstrakt  PDF
Michał Radecki
 
Nr 2 (2016) Polska wobec kryzysu migracyjnego 2015–2016 Abstrakt
Anna Potyrała
 
Nr 4 (2015) Tożsamość arystokracji polskiej jako dyskurs ideologiczny: krytyczna analiza dyskursu Abstrakt
Jan Kvetina
 
Nr 3 (2015) Elastyczność rynku pracy vs. bezpieczeństwo zatrudnienia - analiza porównawcza polskich i szwajcarskich regulacji prawa pracy w zakresie umowy o pracę na czas określony Abstrakt
Agata Ludera-Ruszel
 
1 - 9 z 9 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo