Pressto.

Nagłowek strony

Vol 6 (2016)

Cały numer czasopisma

Przejrzyj albo pobierz cały numer czasopisma Kwiatkowski Bez nazwy () Bez nazwy

Spis treści

Adam Mickiewicz University Law Review development perspectives
Paweł Kwiatkowski

Articles

Legal analogy as an alternative to the deductive model of legal reasoning PDF (English)
Maciej Koszowski 13-25
Transboundary pipelines and the Arctic: legal issues PDF (English)
Alexander N. Vylegzhanin, Urzula Moskwa 27-43
The doctrine of implied powers of international organizations in the case law of international tribunals PDF (English)
Andrzej Gadkowski 45-59
Public international law with regard to the social consequences of the development of genetics PDF (English)
Paweł Kwiatkowski 61-75
A few remarks on the interpretation of European company law PDF (English)
Jacek Napierała 77-90
The validity of the principle of mutual trust between the EU Member States in mutual assistance for the recovery of public claims PDF (English)
Jan Olszanowski, Wojciech Piątek 91-102
The new notion and classification of assemblies in Polish law PDF (English)
Bartosz Kołaczkowski 103-116
Equality vs. differentiation: on solidarity and justice in social law PDF (English)
Eryk Lach 117-133
Corporate criminal liability in English law PDF (English)
Iwona Sepioło-Jankowska 135-143
Capital punishment: a theoretical and cooperative analysis PDF (English)
Tainá Corrêa Barbosa Ramos 145-156
Wrongfulness of a court’s decisions, acts and/or omissions as a condition of tortious obligations in Ukraine PDF (English)
Sofia V. Kulitska 157-171
Państwo laickie w świetle dorobku współczesnego konstytucjonalizmu europejskiego PDF (English)
Paweł Borecki 174-191
Ground servitude of transmission as a constitutional problem PDF (English) PDF
Remigiusz Chęciński, Tomasz Marzec 193-210
Problematyka ochrony dziedzictwa kulturowego w działalności międzynarodowych trybunałów karnych PDF
Sylwia Stryjkowska 211-228
Ocena działań ustawodawcy na gruncie przepisów Kodeksu postępowania karnego dotyczących odszkodowania za niesłuszne stosowanie środków przymusu, ze szczególnym uwzględnieniem zabezpieczenia majątkowego PDF
Martyna Ostrzycka 229-246
Wykonywanie uprawnień przedsiębiorcy jako pokrzywdzonego w procesie karnym PDF
Katarzyna Prelińska 247-259
Mikroplan zagospodarowania przestrzennego – analiza wybranych zagadnień PDF
Diana Ilków 261-277
Wybrane zagadnienia z zakresu dostępu do informacji publicznej w samorządzie terytorialnym PDF
Mateusz Karciarz 279-292
Ustanie bytu prawnego spółki kapitałowej a wygaśnięcie jej długów PDF
Rafał Marek 293-306
Udział konsorcjum w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na przykładzie Polski, Wielkiej Brytanii i Francji PDF
Marcin Czerwiński 307-338
Analiza zmian obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej brokera w zakresie dotyczącym minimalnej sumy gwarancyjnej oraz umownego ograniczenia odpowiedzialności zakładów ubezpieczeń PDF
Marta Karpińska 339-346
Jurysdykcja w sprawach roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej wykonaniem zabezpieczenia w rozporządzeniu (UE) nr 1215/2012 PDF
Mateusz Wiktor Golak 347-356


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo