Pressto.

Nagłowek strony

Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Vol 6 (2016) Jurysdykcja w sprawach roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej wykonaniem zabezpieczenia w rozporządzeniu (UE) nr 1215/2012 Abstrakt  PDF
Mateusz Wiktor Golak
 
Vol 3 (2014) Premises of acceptance of a cessation appeal by the Supreme Court in Polish Civil Procedure Abstrakt
Sławomir Marciniak
 
Vol 6 (2016) Ustanie bytu prawnego spółki kapitałowej a wygaśnięcie jej długów Abstrakt  PDF
Rafał Marek
 
Vol 6 (2016) Ground servitude of transmission as a constitutional problem Abstrakt  PDF
Remigiusz Chęciński, Tomasz Marzec
 
Vol 2 (2013) Appending the enforcement clause of the redress of damage stated in the Article 72 § 2 of the Code of Criminal law Abstrakt  PDF
Łukasz Pilarczyk
 
Vol 3 (2014) The disciplinary proceeding – reflections on the Resolutions of the Supreme Court I KZP18/12 of 24 January 2013 Abstrakt  PDF
Ewelina Kusowska
 
1 - 6 z 6 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo