Pressto.

Nagłowek strony

Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Vol 5 (2015) Zasada humanitaryzmu w krajowych i międzynarodowych standardach prawa penitencjarnego Krzysztof Abstrakt  PDF
Krzysztof Chmielewski, Maciej Pająk
 
Vol 5 (2015) Między sacrum a profanum: relacje wolności religijnej i wolności sztuki w orzecznictwie ETPCz Abstrakt  PDF
Hanna Banaś
 
Vol 4 (2014) Is My Body My Property? Abstrakt
Marta Nawrocka
 
Vol 3 (2014) The European Committee of Social Rights in the system of International Human Rights Treaty Bodies Abstrakt  PDF
Aleksander Gadkowski
 
Vol 4 (2014) Property in some European Constitutions Abstrakt
Wawrzyniec Żbikowski
 
Vol 2 (2013) Human Rights and the role of courts in Thailand Abstrakt  PDF
Choocheewan Tamisanont
 
Vol 2 (2013) State Immunity or State Impunity? Human Rights and State Immunity Revisited in the ICJ’s Judgment on the Case of the Jurisdictional Immunities of a State Abstrakt  PDF
Olga Gerlich
 
Vol 3 (2014) Human rights and the law of human rights: a positive legal regulation of an ontic reality Abstrakt  PDF
Kalikst Nagel
 
1 - 8 z 8 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo