Pressto.

Nagłowek strony

Nr 28 (2014)

Kultura komunikacji językowej 3. Kultura języka w komunikacji zawodowej

redakcja Anna Piotrowicz, Małgorzata Witaszek-Samborska, Krzysztof Skibski

Spis treści

Artykuły naukowe

Tendencje rozwojowe we współczesnym polskim i czeskim systemie adresatywnym PDF
Andrzej Charciarek 7-22
Wstępne uwagi o normie składniowej aktów prawnych PDF
Małgorzata Gębka-Wolak 25-37
Grzeczność językowa korespondencji elektronicznej w nauczaniu języka polskiego jako obcego PDF
Beata Jezierska, Małgorzata Jakobsze 39-48
Anglicyzmy w artykułach dziennikarzy modowych a kryteria poprawności językowej PDF
Anna Kaczmarek 49-58
Kultura komunikacji urzędowej PDF
Ewa Kołodziejek 59-66
Analiza językowa tekstu prawniczego PDF
Kazimierz Michalewski 67-80
Lekarz szuka pacjenta. Leksyka wartościująca pozytywnie na internetowych stronach gabinetów stomatologicznych PDF
Beata Michalska 81-91
Granice błędu – norma językowa a teksty prawne PDF
Andrzej Moroz 93-107
Zróżnicowanie polskiej leksyki sportowej (między specjalistyczną terminologią a słownictwem potocznym i środowiskowym) PDF
Bogusław Nowowiejski 109-124
„A bym zapomniał:) Założyłem skrzynkę...”. Uwagi o etykiecie i estetyce językowej w korespondencji studentów z nauczycielami akademickimi PDF
Małgorzata Pachowicz 125-137
Etyka języka w świadomości studentów PDF
Małgorzata Święcicka, Monika Peplińska-Narloch 139-150
Realizacja wzorca listu elektronicznego na przykładzie relacji student — uczelnia PDF
Eliza Tarary 151-169


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo