Pressto.

Nagłowek strony

Nr 30 (2015)

Pogranicza językoznawstwa polonistycznego

Prace dedykowane Profesorom Zygmuntowi Zagórskiemu i Karolowi Zierhofferowi dla uczczenia odnowienia doktoratów po pięćdziesięciu latach

redakcja: Małgorzata Rybka, Przemysław Wiatrowski

Spis treści

Przedmowa PDF
Małgorzata Rybka, Przemysław Wiatrowski 7-8
Profesor Zygmunt Zagórski. Laudacja wygłoszona na uroczystości odnowienia doktoratu 25 listopada 2011 roku PDF
Bogdan Walczak 9-13
Profesor Karol Zierhoffer. Laudacja wygłoszona na uroczystości odnowienia doktoratu 25 listopada 2011 roku PDF
Bogdan Walczak 15-19
Profesor Zygmunt Zagórski – badacz, naukowiec, nauczyciel i mistrz PDF
Marta Wrześniewska-Pietrzak 21-29

Artykuły naukowe

Próby leksykografii religijnej w zasobach polskiego Internetu PDF
Katarzyna Czarnecka 33–43
„Święte życie” na Lizbońskiej. Architektura i sacrum w poezji Mirona Białoszewskiego PDF
Joanna Grądziel-Wójcik 45–62
Język przedstawiony, czyli świat współczesnej prozy PDF
Bogumiła Kaniewska 63–70
Miejsce badań nad idiolektem w obrębie językoznawstwa PDF
Anna Kozłowska 71–83
Zwrot kulturowy w badaniach onomastycznych PDF
Danuta Lech-Kirstein 85–95
Określenia chrześcijańskich duchownych Kościołów innych niż katolicki w polszczyźnie XVI wieku PDF
Jolanta Migdał 97–104
Wstępne uwagi o językowym obrazie stwórcy w Tekstach Piramid – najstarszej religijnej „księdze” świata PDF
Joanna Popielska-Grzybowska 105–115
Kompetencje socjokulturowe jako problem w nauczaniu głuchych języka polskiego. Uwagi na marginesie komunikacji internetowej niesłyszących PDF
Karolina Ruta, Marta Wrześniewska-Pietrzak 117–130
„Został im przez Boga zadany dar” – obraz rodziny jako wspólnoty w tekstach Jana Pawła II PDF
Małgorzata Rybka, Jolanta Sławek 131–151
Patronimy jako składniki osobowego kodu identyfikacyjnego Żydów poznańskich od XVI do XVIII wieku PDF
Irena Sarnowska-Giefing 153–164
Identyfikacja ulic w siedemnasto- i osiemnastowiecznych księgach miejskich Pobiedzisk PDF
Andrzej Sieradzki 165–175
Językoznawca jako badacz mediów (zarys problematyki) PDF
Maria Wojtak 177–190

Recenzje i sprawozdania

Sprawozdanie z konferencji naukowej Język nowej ewangelizacji PDF
Agnieszka Sieradzka-Mruk, Katarzyna Zagórska 193–198


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo