Pressto.

Nagłowek strony

Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Nr 29 (2015): Pogranicza językoznawstwa polonistycznego Agnieszka Rosińska-Mamej, Fonetyka i fonologia języka polskiego. Skrypt dla studentów, Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Kielce 2014, ss. 99 Abstrakt   PDF
Przemysław Wiatrowski
 
Nr 27 (2014): Przestrzenie językoznawstwa. Prace dedykowane Profesor Irenie Sarnowskiej-Giefing Akvizice češtiny a propriální sféra jazyka Abstrakt   PDF
Mieczysław Balowski
 
Nr 28 (2014): Kultura komunikacji językowej 3. Kultura języka w komunikacji zawodowej Analiza językowa tekstu prawniczego Abstrakt   PDF
Kazimierz Michalewski
 
Nr 28 (2014): Kultura komunikacji językowej 3. Kultura języka w komunikacji zawodowej Anglicyzmy w artykułach dziennikarzy modowych a kryteria poprawności językowej Abstrakt   PDF
Anna Kaczmarek
 
Nr 27 (2014): Przestrzenie językoznawstwa. Prace dedykowane Profesor Irenie Sarnowskiej-Giefing Derywowane nazwiska odzawodowe w dokumentach poznańskich od XVI do XVIII wieku Abstrakt   PDF
Andrzej Sieradzki
 
Nr 28 (2014): Kultura komunikacji językowej 3. Kultura języka w komunikacji zawodowej Etyka języka w świadomości studentów Abstrakt   PDF
Małgorzata Święcicka, Monika Peplińska-Narloch
 
Nr 28 (2014): Kultura komunikacji językowej 3. Kultura języka w komunikacji zawodowej Granice błędu – norma językowa a teksty prawne Abstrakt   PDF
Andrzej Moroz
 
Nr 28 (2014): Kultura komunikacji językowej 3. Kultura języka w komunikacji zawodowej Grzeczność językowa korespondencji elektronicznej w nauczaniu języka polskiego jako obcego Abstrakt   PDF
Beata Jezierska, Małgorzata Jakobsze
 
Nr 29 (2015): Pogranicza językoznawstwa polonistycznego Ha(e)ndlowe pasaże. Reklama kultury versus kultura w reklamie Abstrakt   PDF
Małgorzata Okupnik
 
Nr 30 (2015): Pogranicza językoznawstwa polonistycznego Identyfikacja ulic w siedemnasto- i osiemnastowiecznych księgach miejskich Pobiedzisk Abstrakt   PDF
Andrzej Sieradzki
 
Nr 29 (2015): Pogranicza językoznawstwa polonistycznego Imaginarium religijne w reklamie komercyjnej i społecznej na przykładzie wykorzystania wizerunków Ostatniej Wieczerzy oraz krzyża Abstrakt   PDF
Andrzej Draguła
 
Nr 27 (2014): Przestrzenie językoznawstwa. Prace dedykowane Profesor Irenie Sarnowskiej-Giefing Imię i nazwisko Jubilatki w przestrzeni historyczno-kulturowej i geograficznej Abstrakt   PDF
Elżbieta Rudnicka-Fira
 
Nr 27 (2014): Przestrzenie językoznawstwa. Prace dedykowane Profesor Irenie Sarnowskiej-Giefing Imiona pochodzące od nazw geograficznych Abstrakt   PDF
Edward Breza
 
Nr 29 (2015): Pogranicza językoznawstwa polonistycznego Indonezyjskie i polskie idiomy – w poszukiwaniu ekwiwalentów tłumaczeniowych Abstrakt   PDF
Przemysław Wiatrowski
 
Nr 27 (2014): Przestrzenie językoznawstwa. Prace dedykowane Profesor Irenie Sarnowskiej-Giefing Irena Sarnowska-Giefing Abstrakt   PDF
Karol Zierhoffer
 
Nr 30 (2015): Pogranicza językoznawstwa polonistycznego Język przedstawiony, czyli świat współczesnej prozy Szczegóły   PDF
Bogumiła Kaniewska
 
Nr 30 (2015): Pogranicza językoznawstwa polonistycznego Językoznawca jako badacz mediów (zarys problematyki) Abstrakt   PDF
Maria Wojtak
 
Nr 27 (2014): Przestrzenie językoznawstwa. Prace dedykowane Profesor Irenie Sarnowskiej-Giefing Kilka uwag o imionach rodopskich Pomaków Abstrakt   PDF
Mariola Walczak-Mikołajczakowa
 
Nr 29 (2015): Pogranicza językoznawstwa polonistycznego Kilka uwag o nieodnotowanych w słownikach współczesnej polszczyzny formacjach feminatywnych Abstrakt   PDF
Anna Piotrowicz, Małgorzata Witaszek-Samborska
 
Nr 30 (2015): Pogranicza językoznawstwa polonistycznego Kompetencje socjokulturowe jako problem w nauczaniu głuchych języka polskiego. Uwagi na marginesie komunikacji internetowej niesłyszących Szczegóły   PDF
Karolina Ruta, Marta Wrześniewska-Pietrzak
 
Nr 28 (2014): Kultura komunikacji językowej 3. Kultura języka w komunikacji zawodowej Kultura komunikacji urzędowej Abstrakt   PDF
Ewa Kołodziejek
 
Nr 28 (2014): Kultura komunikacji językowej 3. Kultura języka w komunikacji zawodowej Lekarz szuka pacjenta. Leksyka wartościująca pozytywnie na internetowych stronach gabinetów stomatologicznych Abstrakt   PDF
Beata Michalska
 
Nr 27 (2014): Przestrzenie językoznawstwa. Prace dedykowane Profesor Irenie Sarnowskiej-Giefing Między ideą wspólnego języka słowiańskiego i słowiańskimi mikrojęzykami literackimi Abstrakt   PDF
Tadeusz Lewaszkiewicz
 
Nr 30 (2015): Pogranicza językoznawstwa polonistycznego Miejsce badań nad idiolektem w obrębie językoznawstwa Abstrakt   PDF
Anna Kozłowska
 
Nr 27 (2014): Przestrzenie językoznawstwa. Prace dedykowane Profesor Irenie Sarnowskiej-Giefing Moda w zakresie morfologii współczesnych emporionimów Abstrakt   PDF
Małgorzata Rutkiewicz-Hanczewska
 
1 - 25 z 63 elementów 1 2 3 > >> 


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo