Pressto.

Nagłowek strony

Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Vol 22, Nr 2 (2015) Adam Siwiec, Nazwy własne obiektów handlowo- -usługowych w przestrzeni miasta, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2012, ss. 231 Szczegóły   PDF
Agnieszka Kijak
 
Vol 23, Nr 2 (2016) Agnieszka Anna Niekrewicz, Od schematyzmu do kreacyjności. Język memów internetowych, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża, Gorzów Wielkopolski 2015, ss. 282 Szczegóły   PDF
Bogdan Walczak
 
Vol 22, Nr 2 (2015) Agnieszka Kampka, Debata publiczna. Zmiany społecznych norm komunikacji, Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2014, ss. 234 Szczegóły   PDF
Agnieszka Kula
 
Vol 18, Nr 2 (2011) Akomodacja składniowa w obrębie grup imiennych z liczebnikiem głównym w średniowiecznej polszczyźnie Abstrakt   PDF
Agnieszka Słoboda
 
Vol 20, Nr 1 (2013) Ältere niederländische und polnische Bibelübersetzungen Abstrakt   PDF
Mariusz Krajcarz
 
Vol 19, Nr 1 (2012) Analiza kwantytatywno-porównawcza słownictwa Ksiąg o gospodarstwie Piotra Krescentyna (1549) Abstrakt   PDF
Marek Osiewicz
 
Vol 19, Nr 2 (2012) Aneta Majkowska, Debata sejmowa jako gatunek wypowiedzi, Wydawnictwo WCM, Opole 2012, ss. 294 Szczegóły   PDF
Bogdan Walczak
 
Vol 20, Nr 1 (2013) Angielskie nazwy zawodów w polskich serialach obyczajowych Abstrakt   PDF
Anna Kaczmarek
 
Vol 16 (2010) Asymilacje pod względem dźwięczności w grupach spółgłoskowych w polszczyźnie XVI i pierwszej połowy XVII wieku (na podstawie druków krakowskich) Abstrakt   PDF
Anna Pyrkosz
 
Vol 20, Nr 2 (2013) Badania nad językiem religijnym w Polsce w latach 1988–2013. Osiągnięcia – perspektywy badawcze Abstrakt   PDF
Stanisław Mikołajczak, Małgorzata Rybka
 
Vol 21, Nr 2 (2014) Barbara Pędzich, Jak powstaje socjolekt? Studium słownictwa paralotniarzy, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2012, ss. 290 Szczegóły   PDF
Agnieszka Kijak
 
Vol 17 (2010) Bezcenne dobro języka ojczystego. List pasterski Episkopatu Polski Szczegóły   PDF
Episkopat Polski
 
Vol 23, Nr 1 (2016) Biblizmy we współczesnej literaturze popularnej na przykładzie „Kolekcji Kryminałów” Joanny Chmielewskiej Abstrakt   PDF
Joanna Gorzelana
 
Vol 20, Nr 1 (2013) Blogowanie jako forma komunikacji: performatywność zjawiska szafiarzy Abstrakt   PDF
Anna Wasilewska-Stawiak, Kamila Mikołajczyk
 
Vol 18, Nr 1 (2011) Bożena Frankowska-Kozak, Logonimy podmiotów gospodarczych w północno-zachodniej Polsce w ostatnim dziesięcioleciu XX wieku, Print Group, Szczecin 2009, ss. 293 Szczegóły   PDF
Irena Sarnowska-Giefing
 
Vol 19, Nr 2 (2012) Czy w najbliższym czasie powstanie język śląski? Abstrakt   PDF
Mirosława Siuciak
 
Vol 21, Nr 1 (2014) Czy Łużyce są nam bliskie? O nazwach z członami Łużyce, łużycki i Łużyczanin / Łużyczanka we współczesnej polszczyźnie Abstrakt   PDF
Iwona Żuraszek-Ryś
 
Vol 22, Nr 1 (2015) Dawne słowniczki gwarowe jako źródło do historii języka Abstrakt   PDF
Bogusław Nowowiejski
 
Vol 18, Nr 2 (2011) Defensio verae translationis corporis Catechismi in linguam Polonicam, adversus calumnias Joannis Secluciani Jana Maleckiego – przekład wraz z komentarzem Abstrakt   PDF
Anna Lenartowicz-Zagrodna
 
Vol 21, Nr 2 (2014) Dialektolodzy na manowcach. O wpływie niemczyzny na gwary Warmii i Mazur Abstrakt   PDF
Katarzyna Sobolewska
 
Vol 19, Nr 1 (2012) Dorota Połowniak-Wawrzonek, Wpływ mediów na współczesną polską frazeologię, Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, Kielce 2010, ss. 399 Szczegóły   PDF
Stanisław Bąba
 
Vol 22, Nr 1 (2015) Dwa teksty staropolskie z przełomu XV i XVI wieku. Dekalog i Oracio contra Febrem Abstrakt   PDF
Wiesław Wydra
 
Vol 17 (2010) Ekspresywizmy leksykalne w „Przewodniku Katolickim” z lat 1895–2005. Peiorativa pierwotne Abstrakt   PDF
Przemysław Wiatrowski
 
Vol 19, Nr 1 (2012) Eliza Grzelak, W poszukiwaniu Edenu. Językowo-kulturowy obraz współczesnego polskiego ogrodu ozdobnego. Kreacja czasu i przestrzeni, Wydawnictwo Officina TUM, Gniezno 2008, ss. 311 Szczegóły   PDF
Irena Sarnowska-Giefing
 
Vol 19, Nr 1 (2012) Elżbieta Wierzbicka-Piotrowska, Polskie zaimki nieokreślone. Wybrane zagadnienia semantyczne, syntaktyczne i pragmatyczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2011, ss. 267 Szczegóły   PDF
Bogdan Walczak
 
1 - 25 z 265 elementów 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo