Pressto.

Nagłowek strony

Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Nr 23 (2014): Wyobraźnia w przekładzie Zwoływanie wyobraźni Abstrakt  PDF
Edward Balcerzan
 
Nr 30 (2017): Niepoetyka. Dlaczego nie? Czytanie jako działanie, dzieło jako zdarzenie. Czy możliwa jest poetyka literatury interaktywnej? Abstrakt  PDF
Elżbieta Winiecka
 
Nr 25 (2015): Po Zagładzie. Narracje postkatastroficzne Polska literatura Zagłady. Odsłona pierwsza: 1939-1968 Abstrakt  PDF
Katarzyna Kuczyńska-Koschany
 
Nr 19 (2012): Poeci za bramą utopii Kłopotliwe spotkanie (Ziemia Adama Wiedemanna) Abstrakt  PDF
Marcin Jaworski
 
Nr 19 (2012): Poeci za bramą utopii Bałkany a sprawa polska. Mitrovica Radosława Kobierskiego Abstrakt  PDF
Dariusz Pawelec
 
Nr 19 (2012): Poeci za bramą utopii Jak objąć poetów nakazem pracy. Eliza Orzeszkowa i Piotr Chmielowski wobec Działu pieśni Leonarda Sowińskiego Abstrakt  PDF
Radosław Okulicz-Kozaryn
 
Nr 28 (2016): Kalejdoskop fantastyki Fantastyka i temat Holokaustu. Między wątpliwościami a funkcjonalnością konwencji fantastycznych Abstrakt  PDF
Monika Brzóstowicz-Klajn
 
Nr 25 (2015): Po Zagładzie. Narracje postkatastroficzne Autowizerunek po katastrofie. Zofia Kossak-Szczucka i Jerzy Andrzejewski: dwa polskie świadectwa Zagłady z lat 40. Abstrakt  PDF
Tomasz Żukowski
 
Nr 28 (2016): Kalejdoskop fantastyki Historie alternatywne − pomiędzy pisarstwem historycznym a fantastycznym, czyli czasem tertium est datur… Abstrakt  PDF
Natalia Lemann
 
Nr 30 (2017): Niepoetyka. Dlaczego nie? Odra – rzeka ekoparadygmatyczna Abstrakt  PDF
Anna Barcz
 
Nr 27 (2016): Żeromski niepokojący Stefan Żeromski, czyli biografia wpisana w historię Abstrakt  PDF
Jolanta Załęczny
 
Nr 27 (2016): Żeromski niepokojący Baku. Uwagi na marginesie Przedwiośnia (i jego recepcji) Abstrakt  PDF
Arkadiusz Morawiec
 
Nr 19 (2012): Poeci za bramą utopii Intensywność Wata Abstrakt  PDF
Jerzy Kandziora
 
Nr 25 (2015): Po Zagładzie. Narracje postkatastroficzne Po Jedwabnem. Narodziny popularnej opowieści rozliczeniowej Abstrakt  PDF
Marta Tomczok
 
Nr 19 (2012): Poeci za bramą utopii „Czasy ginącego piękna”. Pozytywistycznej historii literatury kłopoty z barokiem Abstrakt  PDF
Katarzyna Szewczyk-Haake
 
Nr 23 (2014): Wyobraźnia w przekładzie Alicja w Krainie Kognitywistyki Abstrakt  PDF
Anna Rogulska
 
Nr 25 (2015): Po Zagładzie. Narracje postkatastroficzne „Nigdy więcej!” – historia pewnej utopii Abstrakt  PDF
Sławomir Buryła
 
Nr 20 (2012): Dialogi Miłosza Prawda marginesu (notatki z lektury) Abstrakt  PDF
Paweł Próchniak
 
Nr 18 (2011): Elegia i elegijność Elegijne dykcje Aleksandra Wata Abstrakt  PDF
Krystyna Pietrych
 
Nr 22 (2013): Polsko-żydowskie, żydowsko-polskie Taniec śmierci na scenie kolegium jezuickiego w Kaliszu? Abstrakt  PDF
Krzysztof Kurek, Wiesław Wydra
 
Nr 22 (2013): Polsko-żydowskie, żydowsko-polskie „Braterstwo krwi”. Historia Stanisława Aronsona Abstrakt  PDF
Wiesław Ratajczak
 
Nr 22 (2013): Polsko-żydowskie, żydowsko-polskie „Ogród sztuk”. Kilka uwag o Orkiestrze Zbigniewa Rybczyńskiego Abstrakt  PDF
Iwona Grodź
 
Nr 30 (2017): Niepoetyka. Dlaczego nie? Interpretacje po końcu świata Abstrakt  PDF
Dariusz Śnieżko
 
Nr 26 (2015): Niezgoda buduje. Polskie spory o literaturę Fikcje krytycznoliterackie. Polemika Wacława Borowego i Manfreda Kridla Abstrakt  PDF
Maciej Gorczyński
 
Nr 19 (2012): Poeci za bramą utopii Pieśni nabożne… z krakowskiej oficyny Antoniego Wosińskiego (1627) Abstrakt  PDF
Wiesław Wydra
 
1 - 25 z 43 elementów 1 2 > >> 

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo