Pressto.

Nagłowek strony

Call for Papers: Habent sua fata libelli

Tytuł tomu stanowi powszechnie znane, nie tylko w zachodnim kręgu kulturowym, łacińskie powiedzenie habent sua fata libelli –  „księgi mają swoje losy”. Swoje losy, często bardzo skomplikowane, intrygujące i warte opisania ma bardzo wiele tekstów z obszaru piśmiennictwa słowiańskiego, pozostającego w obrębie zarówno wschodniego, jak i zachodniego kręgu kulturowego. Poddawane różnym historycznym próbom i wyzwaniom dziejów, czasami nawet indoktrynacji i niszczycielskim zapędom, piśmiennictwo słowiańskie zdołało się obronić i dziś stanowi niezwykle cenną część dziedzictwa kulturalnego Europy. Właśnie losom rękopisów i inkunabułów powstałych na różnych obszarach Słowiańszczyzny chcielibyśmy poświęcić kolejny tom „Poznańskich Studiów Slawistycznych”.

Mając świadomość licznych peregrynacji, skomplikowanych losów i perypetii, będących udziałem wielu dzieł słowiańskiego piśmiennictwa chcielibyśmy zaproponować dość szerokie spectrum zagadnień, wśród których znalazłyby się następujące problemy:

 • peregrynacje słowiańskich rękopisów (w sensie dosłownym tj. ich wędrówka przez różne kraje, księgozbiory, biblioteki, itp. łącznie z ich kradzieżami, zawłaszczeniami, stratami wojennymi);
 • kolejne kopie poszczególnych dzieł, ich warianty, różnice między nimi, wprowadzanie innowacji językowych;
 • różne wersje tego samego dzieła, odpisy pełne i skrócone;
 • losy starodruków;
 • problemy związane z tłumaczeniem Biblii na języki z obszaru Bałkanów i problemy związane z ich wydawaniem;
 • problematyka związana z gromadzeniem słowiańskich dzieł – np. wojenne i powojenne losy bibliotek;
 • historia klasztornych skryptoriów i bibliotek w czasach spokojnego rozwoju i w tragicznym okresie zniewolenia (np. w okresie  niewoli tureckiej, rewolucji i zmian politycznych reżimów);
 • mobilność rękopisów i starodruków – przepływ idei, tematów, gatunków literackich;
 • piśmiennicza mapa Słowiańszczyzny – skryptoria jako centra kultury i miejsca pamięci historycznej oraz kulturowej;
 • słowiańskie i niesłowiańskie ośrodki drukarskie, czyli  druk w służbie tradycji i kultury;
 • biblioteki bez ksiąg / księgi bez bibliotek – utracone i odzyskiwane dziedzictwo
 • rękopis i druk – tradycja i zmiana; trwałość i zmienność modelu kultury, literatury; druk jako cezura rozwojowa;
 • recepcja słowiańskich rękopisów w świecie współczesnym, historia ich badania;
 • związek między formą księgi i jej treścią.

Zaproszenie nasze kierowane jest do specjalistów z wielu dziedzin nauki – filologów, kulturoznawców, historyków, historyków sztuki, bibliotekarzy, bibliotekoznawców i in. Chcielibyśmy bowiem ukazać interesującą nas problematykę z możliwie wielu punktów oglądu i na różnorakim materiale. Liczymy na podejmowanie kwestii nieznanych i mało znanych, dyskusyjnych i spornych oraz na reinterpretację badanych już faktów. Cenny będzie dla nas każdy nowy punkt widzenia.

Na Państwa teksty czekamy do  30. września 2016 roku. Teksty (o objętości nie przekraczającej 15 stron znormalizowanych i przygotowane według zasad, które znajdą Państwo tutaj) prosimy przysyłać w formacie DOC/DOCX lub RTF na adres mailowy redakcji:  studiaslawistyczne@gmail.com.    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo