Pressto.

Nagłowek strony

Wydawca

Wydawca

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Teologiczny
Redakcja Wydawnictw
ul. Wieżowa 2/4
61-111 Poznań
tel.:
61-8293993; 61-8293990
fax:
61-8519735
e-mail:
teologia@amu.edu.pl

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Teologiczny    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo