Pressto.

Nagłowek strony

Autor - szczegóły

Grupiński, Wojciech, Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

  • Nr 25 (2011) - Artykuły naukowe
    Apofatyczność tekstu mistycznego - na przykładzie zapisków autobiograficznych Marianny Marchockiej
    Abstrakt  PDF


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo