Pressto.

Nagłowek strony

Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Nr 27 (2013) Pope Benedict XVI and humanity's quest for genuine peace. The christocentric response Abstrakt
Emery de Gaal
 
Nr 23 (2009) Chrystologiczno-sakramentalne podstawy «mistyki» Eucharystii w Deus caritas est Benedykta XVI  PDF
Marian Antoniewicz
 
Nr 26 (2012) Miejsce i rola Starego Testamentu w adhortacji Benedykta XVI Verbum Domini (na przykładzie stosowanych cytacji) Abstrakt  PDF
Janusz Nawrot
 
1 - 3 z 3 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo