Pressto.

Nagłowek strony

Refleksje. Pismo naukowe studentów i doktorantów WNPiD UAM

Baner

OPIS CZASOPISMA
Czasopismo powstało w 2010 r. na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu jako półrocznik. Tym, co odróżnia nas od innych czasopism naukowych, jest sprecyzowany temat przewodni każdego numeru: nie publikujemy wszystkich nadesłanych tekstów, bez względu na poruszane zagadnienie, a tylko te, które mieszczą się w zaproponowanych przez nas obszarach problemowych. Dotychczas nasi autorzy pisali m.in. o kondycji współczesnej Europy, opozycji i opozycyjności, relacji sportu i polityki, nowych mediach, gender studies, kryzysie światowym, stanie współczesnej politologii czy związkach polityki z kulturą.

INDEKSOWANE W: Google Scholar; WorldCat

WSKAŹNIKI OCENY CZASOPISMA:DOI: 10.14746/r
ISSN: 2081-8270
PRACE PUBLIKOWANE W CZASOPIŚMIE OD 2015 R. DOSTĘPNE SĄ NA LICENCJI CREATIVE COMMONS:
CC_by-nd/4.0

Statystyka pobierania artykułów czasopisma

30814

Aktualności

 
Aktualności nie zostały opublikowane.
 
Więcej ogłoszeń...


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo