Pressto.

Nagłowek strony

Nr 10 (2014)

Refleksje: Kino, polityka, interpretacja; Ruchy protestu we współczesnym świecie

Kino, polityka, interpretacja; Ruchy protestu we współczesnym świecie

Spis treści

Cięcie (epistemologiczne) PDF
Filip Biały 7-10

Kino, polityka, interpretacja

Znane i nieznane oblicza utopii, antyutopii i dystopii w dziełach światowej kinematografii PDF
Joanna Gorączko 13-25
Siebie samych się boicie! Polska w kinie niemieckim po 1989 roku PDF
Kaja Puto 27-39
Polityczna siła kina. Bollywood jako „soft power” Indii PDF
Bartosz Wasiłek 41-56
Potencjał kampowej dekonstrukcji. Przypadek „Kamieni na szaniec” Roberta Glińskiego PDF
Agnieszka Tamara Filipiak, Patrycja Ratajska 57-74
„Urodziłem się pierwszy i dlatego żyję” – filmowa próba odpowiedzi na pytanie o przeznaczenie człowieka. Kilka słów o „Przypadku” Krzysztofa Kieślowskiego PDF
Artur Wiśniewski 75-89
Proliferacja ludzkiej intymności w kontekście politycznych zachowań wyborczych PDF
Jakub Januszewicz 91-101
Reżyserka jako zawód urojony, czyli o podwójnej polityczności polskiego kina młodego pokolenia tworzonego przez kobiety PDF
Magdalena Ozimek 103-120
„Zło jest banalne, dobro radykalne” PDF
Aleksandra Gimbut 121-125
Źródła i amnezja wspólnoty PDF
Joanna Roś 127-131

Ruchy protestu we współczesnym świecie

Nieposłuszeństwo obywatelskie a państwo demokratyczne PDF
Aleksander Gadkowski, Krzysztof Różański, Łukasz Sokołowski 135-152
Wydarzenia w Syrii i na Ukrainie jako przykład niepowodzenia współczesnych społecznych ruchów protestu PDF
Magdalena Szkudlarek 153-168
Rewolucja irańska (1978 – 1979) – przebieg, percepcja, znaczenie PDF
Szymon Pietrzykowski 169-190
Nomadyczność wieloznaczna, wieloznaczność nomadyczna, czyli o wzorach osobowości Zygmunta Baumana PDF
Tomasz Mróz 191-202
Kliknij ,,Lubię to” i wyjdź na ulicę. Ruch przeciwko ACTA w perspektywie performatycznej PDF
Katarzyna Peplinska 203-217
Na antypodach modernizmu PDF
Dawid Prokop 219-223


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo