Pressto.

Nagłowek strony

Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Nr 8 (2014) The Union for the Mediterranean in the policy of France and Germany Abstrakt   PDF (English)
Bogdan Koszel
 
Nr 8 (2014) The evolution of British immigrant integration policy after World War II: a historical and political science perspective Abstrakt   PDF (English)
Urszula Kurcewicz
 
Nr 8 (2014) Nord Stream and South Stream as innovative projects, their impact on the energy sector environment and policies of the European Union Abstrakt   PDF (English)
Ludmiła Nikitina
 
Nr 9 (2015) Region, innovation and knowledge in strategy of European Union economic growth and social security Abstrakt   PDF (English)
Zdzisław W. Puślecki
 
Nr 9 (2015) The state’s role in the economy after a crisis the rationale behind it and recommendations Abstrakt   PDF (English)
Marta Götz
 
Nr 6 (2012) Deutschland in Europa. Eine neue Rolle nach der Finanzkrise? Abstrakt   PDF (Deutsch)
ERHARD CROME
 
Nr 6 (2012) Die Eurokrise und ihre strategischen Folgen für Europa Abstrakt   PDF (Deutsch)
JOCHEN FRANZKE
 
Nr 6 (2012) International roles of the European Union Abstrakt   PDF (English)
RYSZARD ZIĘBA
 
Nr 6 (2012) Die EU-Russland-Beziehungen: eine Ausweitung innenpolitischer Interessen? Abstrakt   PDF (Deutsch)
ANNA DMITRIEVA
 
Nr 6 (2012) The Polish Presidency of the European Union Council: challenges and outcomes Abstrakt   PDF (English)
BOGDAN KOSZEL
 
Nr 7 (2013) Deutsch-russische Beziehungen und die Europäische Union. Kommentar Abstrakt   PDF (Deutsch)
ANDREI KINYAKIN
 
Nr 8 (2014) 10 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej – próba bilansu z perspektywy politologicznej Abstrakt   PDF
Mikołaj J. Tomaszyk
 
Nr 9 (2015) 10 lat negocjacji akcesyjnych Turcji z Unią Europejską. Analiza postępów w obszarze kryteriów politycznych na podstawie raportów Komisji Europejskiej Abstrakt   PDF
Przemysław Osiewicz
 
Nr 4 (2010) Adaptacja systemów oświaty i szkolnictwa wyższego w Rumunii do standardów UE Abstrakt   PDF
JANUSZ SOLAK
 
Nr 3 (2009) Agnieszka Bielawska, Kościoły rzymskokatolicki i ewangelicki w RFN wobec pojednania polsko-niemieckiego oraz integracji Polski ze Wspólnotami Europejskimi i Unią Europejską, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009, ss. 308. Szczegóły   PDF
IZABELA JANICKA
 
Nr 4 (2010) Aleksandra Kruk, Hans-Dietrich Genscher w polityce wewnętrznej i zagranicznej RFN w latach 1969-1992, Wydawnictwo UNIKAT 2, Katowice 2010, ss. 201. Szczegóły   PDF
MARTA ZOBENIAK
 
Nr 10 (2016) Aluzyjny eurosceptycyzm w debatach prezydenckich w 2015 roku Abstrakt   PDF
Marcin Piechocki
 
Nr 2 (2008) Andrzej Podraza (red.), European Union Policy towards Ukraine: Partnership or Membership?, Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2006, ss. 135. Szczegóły   PDF
ADAM JASKULSKI
 
Nr 1 (2007) Andrzej Podraza (red.), Polityka Unii Europejskiej wobec Ukrainy: partnerstwo czy członkostwo? Szczegóły   PDF
JOANNA CIESIELSKA
 
Nr 2 (2008) Andrzej Podraza, Unia Europejska w procesie reform traktatowych, Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2007, ss. 708. Szczegóły   PDF
MIKOŁAJ J. TOMASZYK
 
Nr 10 (2016) Angela Merkel wobec integracji Turcji z Unią Europejską w latach 2005–2015 Abstrakt   PDF
Agnieszka Bielawska
 
Nr 6 (2012) Anna Paterek, Polityka europejska Niemiec. Debata wokół reformy i poszerzenia Unii Europejskiej, Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne, Kraków 2011, ss. 366. Szczegóły   PDF
MALWINA KSIĘŻNIAKIEWICZ
 
Nr 10 (2016) Argument siły czy siła argumentów? Unia Europejska w stosunkach międzynarodowych jako soft power Abstrakt   PDF
Olga Barburska
 
Nr 2 (2008) Audiowizualne usługi medialne w świetle dyrektywy 2007/65/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Abstrakt   PDF
KSENIA KAKAREKO
 
Nr 7 (2013) Austria wobec procesu integracji europejskiej Abstrakt   PDF
ALEKSANDRA KRUK
 
1 - 25 z 312 elementów 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo