Pressto.

Nagłowek strony

Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Nr 8 (2014) The Union for the Mediterranean in the policy of France and Germany Abstrakt   PDF (English)
Bogdan Koszel
 
Nr 8 (2014) The evolution of British immigrant integration policy after World War II: a historical and political science perspective Abstrakt   PDF (English)
Urszula Kurcewicz
 
Nr 8 (2014) Nord Stream and South Stream as innovative projects, their impact on the energy sector environment and policies of the European Union Abstrakt   PDF (English)
Ludmiła Nikitina
 
Nr 9 (2015) Region, innovation and knowledge in strategy of European Union economic growth and social security Abstrakt   PDF (English)
Zdzisław W. Puślecki
 
Nr 9 (2015) The state’s role in the economy after a crisis the rationale behind it and recommendations Abstrakt   PDF (English)
Marta Götz
 
Nr 8 (2014) 10 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej – próba bilansu z perspektywy politologicznej Abstrakt   PDF
Mikołaj J. Tomaszyk
 
Nr 9 (2015) 10 lat negocjacji akcesyjnych Turcji z Unią Europejską. Analiza postępów w obszarze kryteriów politycznych na podstawie raportów Komisji Europejskiej Abstrakt   PDF
Przemysław Osiewicz
 
Nr 8 (2014) Bezpieczeństwo energetyczne Unii Europejskiej a polityka energetyczna Francji i Niemiec Abstrakt   PDF
Malwina Księżniakiewicz
 
Nr 9 (2015) Bezpieczeństwo europejskie czterdzieści lat po podpisaniu Aktu Końcowego KBWE Abstrakt   PDF
Ryszard Zięba
 
Nr 8 (2014) Book reviews: M. Chorośnicki, et al., Nowe strategie na nowy wiek – granice i możliwości integracji regionalnych i globalnych. Krakowska Oficyna Naukowa TEKST, Kraków 2013, ss. 690. Abstrakt   PDF
Joanna Jancz
 
Nr 8 (2014) Book reviews: Między polityką a rynkiem. Kryzys Unii Europejskiej w analizie ekonomistów i politologów, pod red. Tomasza Grzegorza Grossa, Uczelnia Łazarskiego,Warszawa 2013, ss. 242. Abstrakt   PDF
Anna Wesołowska
 
Nr 8 (2014) Book reviews: Zbigniew Czachór, Kryzys i zaburzona dynamika Unii Europejskiej. DomWydawniczy Elipsa, Warszawa 2013, ss. 692. Abstrakt   PDF
Aniela Dylus
 
Nr 8 (2014) Book reviews: Zofia Sujkowska-Życka, Przemiany w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2013, ss. 320. Abstrakt   PDF
Bogdan Koszel
 
Nr 8 (2014) Budżet Unii Europejskiej na lata 2014–2020Strategia i wyzwania Abstrakt   PDF
Wojciech Stankiewicz
 
Nr 8 (2014) Deliberatywna fuzja międzyrządowa – (post-)kryzysowe podejście w badaniach integracji europejskiej Abstrakt   PDF
Piotr Tosiek
 
Nr 9 (2015) Demokracja ponadnarodowa w Unii Europejskiej. Wstępna analiza teoretyczna Abstrakt   PDF
Janusz Ruszkowski
 
Nr 9 (2015) Demokracja, rządy prawa i poszanowanie praw człowieka w aktywności Unii Europejskiej wobec Egiptu Abstrakt   PDF
Anna Potyrała
 
Nr 8 (2014) Efektywność ról międzynarodowych Unii Europejskiej Abstrakt   PDF
Justyna Zając
 
Nr 8 (2014) Eurokrise ohne Ende – Was nun? Abstrakt   PDF (Deutsch)
Helmut Matthes
 
Nr 8 (2014) Europejska inicjatywa obywatelska – uwagi na temat roli obywateli w procesie integracji europejskiej Abstrakt   PDF
Magdalena Musiał-Karg
 
Nr 8 (2014) Europejska polityka naukowa i Strategia „Europa 2020” w dziedzinie badań naukowych i rozwoju. Analiza politologiczno-instytucjonalna Abstrakt   PDF
Ewa Kocińska
 
Nr 9 (2015) Europejskie przywództwo. Niemcy w Unii Europejskiej Abstrakt   PDF
Andrzej Młynarski
 
Nr 9 (2015) Glos polskich i niemieckich nacjonalistów w debacie na temat integracji europejskiej Abstrakt   PDF
Michał Kosman, Paweł Malendowicz
 
Nr 9 (2015) Hegemon wbrew własnej woli? Problemy i wyzwania dla przywództwa Niemiec w Unii Europejskiej w drugiej dekadzie XXI wieku Abstrakt   PDF
Bogdan Koszel
 
Nr 8 (2014) Ile Europy w europejskich mediach informacyjnych? Rola mediów w kształtowaniu europejskiej sfery publicznej Abstrakt   PDF
Agnieszka Stępińska
 
1 - 25 z 70 elementów 1 2 3 > >> 


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo