Pressto.

Nagłowek strony

Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Nr 8 (2014) Proces konstytuowania Unii Bankowej. Geneza, podstawy prawne, cele i zasady działania Abstrakt  PDF
Janusz J. Węc
 
Nr 8 (2014) 10 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej – próba bilansu z perspektywy politologicznej Abstrakt  PDF
Mikołaj J. Tomaszyk
 
Nr 8 (2014) Wpływ procesów europeizacyjnych w Afryce na przykładzie cywilnych misji Unii Europejskiej w Demokratycznej Republice Konga Abstrakt  PDF
Luiza Wojnicz
 
Nr 8 (2014) Rynki zbrojeniowe państw Unii Europejskiej: przykład Grecji i Polski Abstrakt  PDF
Paweł Turczyński
 
Nr 8 (2014) Bezpieczeństwo energetyczne Unii Europejskiej a polityka energetyczna Francji i Niemiec Abstrakt  PDF
Malwina Księżniakiewicz
 
Nr 8 (2014) Programy niemieckich partii politycznych w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2014 roku. Wybrane aspekty Abstrakt  PDF
Michał M. Kosman
 
Nr 8 (2014) Budżet Unii Europejskiej na lata 2014–2020Strategia i wyzwania Abstrakt  PDF
Wojciech Stankiewicz
 
Nr 8 (2014) Prawo dostępu do dokumentów Unii Europejskiej i propozycja jego reformy z perspektywy praktycznej dostępności dla obywateli UE Abstrakt  PDF
Adam Jaskulski
 
Nr 8 (2014) Ile Europy w europejskich mediach informacyjnych? Rola mediów w kształtowaniu europejskiej sfery publicznej Abstrakt  PDF
Agnieszka Stępińska
 
Nr 8 (2014) Wykorzystanie zasobów kosmicznych Unii Europejskiej dla realizacji celów Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony Abstrakt  PDF
Irma Słomczyńska
 
Nr 8 (2014) Eurokrise ohne Ende – Was nun? Abstrakt
Helmut Matthes
 
Nr 8 (2014) Efektywność ról międzynarodowych Unii Europejskiej Abstrakt  PDF
Justyna Zając
 
1 - 12 z 12 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo