Pressto.

Nagłowek strony

Sąd Najwyższy dawniej i dziś

Małgorzata Gersdorf

DOI: http://dx.doi.org/10.14746/rpeis.2017.79.2.3

Abstrakt


Utworzenie sądów polskich w 1917 r., jeszcze przed powstaniem niepodległego państwa, było wyrazem dążenia prawników polskich do budowy własnej państwowości. Z tego też powodu warto mówić o imponderabiliach związanych z niezależnością sędziów i sądownictwa, w szczególności dzisiaj, w aktualnej sytuacji politycznej, albowiem w tę rocznicę mamy do czynienia z atakiem władzy wykonawczej i ustawodawczej na wymiar sprawiedliwości oraz wprowadzenie założeń nowego „ładu” w wymiarze sprawiedliwości, które w swych założeniach mają doprowadzić do ograniczenia lub nawet zaniku trójpodziału władzy przez znaczące uzależnienie sądów od ministra sprawiedliwości i przez to w dalszej perspektywie do ograniczenia obywatelskiego prawa do rozstrzygnięcia sprawy przez niezależny sąd.


Słowa kluczowe


historia Sądu Najwyższego; Sąd Najwyższy; niezależność sądownictwa; sądownictwo polskie

Pełny tekst:

PRESSto2AMUR - export

Statystyki

Abstrakt - 84 PDF - 88 PDF (English) - 0

Altmetric

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.