Pressto.

Nagłowek strony

Nr 2 (2016)

Spis treści

Artykuły

Zakres sztuk wizualnych w Indiach klasycznych PDF
Barbara Banasik 7-19
Banalność zła na jerozolimskiej scenie. Proces Adolfa Eichmanna jako spektakl PDF
Jagoda Budzik 20-35
Diaspora chińska oraz jej wpływ na społeczeństwo i gospodarkę na przykładzie Malezji i Singapuru PDF
Paweł Gliniak 36-55
Da Qin i Seres – zarys kontaktów Imperium Rzymskiego i cywilizacji chińskiej PDF
Paweł Janik 56-76
Szełomo ben Aharon PDF
Sebastian Kubicki 77-87
Między islamizacją a okcydentalizacją. Wpływ procesów globalizacyjnych na strukturę etniczno kulturową krajów regionu Zatoki Perskiej PDF
Julianna Kulupa, Przemysław Czechanowski 88-104
Miasto podzielone, miasto uwikłane. Literackie portrety Jerozolimy w twórczości izraelskiego poety Jehudy Amichaja PDF
Anna Piątek 105-118
Lew i smok. Zderzenie dwóch koncepcji stosunków międzynarodowych na przykładzie brytyjskiej misji lorda Macartneya do Chin w latach 1793-1794 PDF
Paweł Wasilewski 119-136
Fate in Thunderstorm by Cao Yu and Hippolytus by Euripides PDF (English)
Jing Zhang 137-151

Recenzje

Recenzja: Heather Inwood. 2014. Verse Going Viral: China’s New Media Scenes. Seattle and London: University of Washington Press, 274 strony. PDF
Joanna Krenz 152-160
Recenzja: Ikram Masmoudi. 2015. War and Occupation in Iraqi Fiction. Edinburgh: Edinburgh University Press, 248 stron. PDF
Adrianna Maśko 161-164


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo