Pressto.

Nagłowek strony

Nr 11 (2015)

Spis treści

Idee

Amfory na wino z Hispanii Tarraconensis jako świadectwo handlu w zachodniej części basenu morza śródziemnego od I w. p.n.e. do I połowy II w. n.e. PDF
Agnieszka Góralczyk 9-29
Aspekty polityczne i militarne „roku czterech cesarzy” (68-69 r. po Chr.). Część 1: do śmierci Galby PDF
Jakub Kozłowski, Krzysztof Królczyk 29-56
Problemy metodologiczne w badaniach nad Celtami i celtyckością PDF
Michał Norbert Faszcza 55-83
Dialektyka i synteza. O Pascalowskiej filozofii człowieka PDF
Marek Błaszczyk 83-96
Problematyka Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 w wybranych dziedzinach kultury (w literaturze i twórczości plastycznej) PDF
Janusz Karwat 97-122
Prasa i film II Rzeczypospolitej Polskiej wobec handlu białymi niewolnicami PDF
Renata Suchenek 123-146
Intelektualiści zachodnioeuropejscy od wybuchu II wojny światowej do współczesności PDF
Maria Tomczak 145-164
East European Jews – prejudice or pride? PDF
Waldemar Szczerbiński 165-179
Catholic Church and the Italian public television. An enduring relation with an interlude: the Council PDF (English)
Federico Ruozzi 179-199
„Nawracam się nie dla katolików, ale na katolicyzm” (Sigrid Undset). Literacko-medialny wizerunek norweskiego konwertyty PDF
Józefa Królczyk Bremer 201-213
O władzy ludzi nad zwierzętami w kulturze zachodniej – perspektywa posthumanistyczna PDF
Grażyna Gajewska 213-235

Ludzie i miejsca

The impact of Roman army on trade and production in Lower Moesia (Moesia Inferior) PDF (English)
Michał Duch 235-261
Karl Christ i Rzym nieprzemijający… PDF
Leszek Mrozewicz 261-279
„Poślubię kardynała…” – małżeństwo Armanda księcia Conti i Anny Marii Martinozzi PDF
Aleksandra Skrzypietz 279-300
Imigracja w Szwajcarii po 1945 roku – ewolucja postaw społeczeństwa i federalna polityka integracji PDF
Agata Pogorzelska-Kliks 301-323
Czynnik rosyjski jako zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego Ukrainy i Polski PDF
Orest Krasiwski 323-337

Recenzje

Ciągle tajemniczy Mitra… PDF
Leszek Mrozewicz 337-342
O migracjach, podróżowaniu i małych ojczyznach w świecie nie tylko rzymskim. PDF
Leszek Mrozewicz 343-347
Roma aeterna. PDF
Mariusz Ciesielski 348-355
Nowy ład. PDF
Mariusz Ciesielski 355-359
W kręgu rzymskich reliefów bitewnych PDF
Krzysztof Królczyk 359-362
Wokół książki uczonych rostowskich PDF
Artur Kijas 363-372
Izrael – państwo demokratyczne czy teokratyczne? PDF
Waldemar Szczerbiński 373-378
Na marginesie książki Urszuli Kicińskiej uwag kilka. PDF
Urszula Świderska-Włodarczyk 379-383

Polemiki

Jeszcze raz o estetyce w historii, czyli odpowiedź na uwagi dr hab. Moniki Ożóg na recenzję jej pracy zatytułowanej: ,,Inter duas potestates. Polityka religijna Teoderyka Wielkiego”, wydawnictwo WAM, Kraków 2012 PDF
Dariusz Spychała 385-398

Autoreferaty

Textiles in cultural relations between the Roman Empire and the Barbaricum (1st-3rd cent. AD) PDF
Zofia Kaczmarek 399-407


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo