Pressto.

Studia z kognitywistyki i filozofii umysłu

Studia z kognitywistyki i filozofii umysłu

Baner

OPIS CZASOPISMA
Studia z kognitywistyki i filozofii umysłu są czasopismem internetowym poświęconym zagadnieniom umysłu, jego funkcji i biologicznych podstaw. Publikujemy artykuły pisane z perspektywy szeroko rozumianej kognitywistyki lub reprezentujące podejście właściwe filozofii, psychologii, logice lub neuronauce. W czasopiśmie ukazują się dotąd nie publikowane artykuły o postaci koncepcyjnych rozpraw z wyraźnie zaznaczoną tezą autora, sprawozdania z badań empirycznych, przeglądy badań i stanowisk, recenzje książek z dziedziny badań nad umysłem i mózgiem.

WSKAŹNIKI OCENY CZASOPISMA:

DOI: 10.14746/skfu
e-ISSN: 2082-7083
LICENCJA CREATIVE COMMONS: CC_by--nc-nd/4.0

Statystyka pobierania artykułów czasopisma

236


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo