Pressto.

Nagłowek strony

Slavia Occidentalis

Baner

OPIS CZASOPISMA
"Slavia Occidentalis. Linguistica" publikuje artykuły dotyczące zarówno problematyki zachodniosłowiańskiego językoznawstwa diachronicznego, jak i językoznawstwa synchronicznego. Dominuje jednak problematyka diachroniczna. Autorzy piszą najczęściej o polszczyźnie, kaszubszczyźnie i językach łużyckich.

INDEKSOWANE W:

ERIH; BazHum

WSKAŹNIKI OCENY CZASOPISMA:

DOI: 10.14746/so
ISSN: 0081-0002

Statystyka pobierania artykułów czasopisma

10095

Aktualności

 

Finansowanie czasopisma

 
Digitalizacja i upowszechnienie czasopisma „Slavia Occidentalis” t. 68-74 realizowane przez PTPN w ramach umowy 668/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę
 
Opublikowane: 2017-08-29
 
Więcej ogłoszeń...


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo