Pressto.

Nagłowek strony

Nr 70/2 (2013)

Spis treści

Historia idei

Historyzm wobec starożytności w dziełach J.J. Winckelmanna, W. von Humboldta i F. Schlegla. Próba rekonstrukcji i zarys polskiej recepcji PDF
Maciej Junkiert 7-25

Antropologia literatury

Literatura kaszubska w perspektywie antropologii kulturowej
Adela Kuik-Kalinowska 27-36
Rodząca się czeska tożsamość narodowa a męska pozycja społeczna
Marcin Filipowicz 37-55

Literatura czeska i polska

O „ukrytym” w prozie Michala Ajvaza i Piotra Pazińskiego
Agata Firlej 57-64
O ambiwalentnym humorze Karla Michala
Olga Czernikow 65-76
Teorie meziliterárnosti a literární komparatistika
Miloš Zelenka, Anna Zelenková 77-83

Dwujęzyczność - przekład

Dwujęzyczność w literaturze łużyckiej na przykładzie twórczości Jurija Brězana (1916–2006)
Dietrich Scholze 85-99
K nejnovějšímu českému překladu Kafkovy povídky Vor dem gesetz (Před zákonem)
Irina Ruberová 101-114

Filozofia - socjologia - postkolonialne problemy literatury

Antropocentryczna filozofia Jana Pawła II
Konrad Szocik 115-131
Okcidentalismus a orientalismus v praxi. Reprezentace Západu a Východu v prózách Jana Nováka
Josef Švéda 133-145
Theoretical aspects of Ukrainian postcolonial studies
Olena Yurchuk 147-155

Głosy i szkice

Revoluce proti sob ě sam ým IV. sjezd Svazu československých spisovatelů 27.–29. června 1967, projevy a debaty v trojúhelníku spisovatelé, národ a moc
István Vörös 157-165

Recenzje, omówienia, przeglądy

Ruiny nie bez znaczenia [rec. Yannis Hamilakis, The Nation and its Ruins: Antiquity, Archaeology, and National Imagination in Greece, Oxford University Press 2009, ss. 352] PDF
Maciej Junkiert 167-171
Marcela Antošová, Dominik Tatarka v kontexte existencializmu, Nitra, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická Fakulta 2011, s. 157 PDF
Małgorzata Dambek 171-173
Nowe spojrzenie na czeską poezję awangardową M i c h a ł S t e f a ń s k i, Lekcja maszyny. Przypadki poezji czeskiej awangardy, Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa 2012, ss. 148. PDF
Anna Gawarecka 173-175
U źródeł czeskiej prozy feministycznej Anna Car, Czeszki. Trajektorie tożsamości w prozie czeskich modernistek, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012, ss. 264. PDF
Anna Gawarecka 175-178
Croatica. Literatura i kultura chorwacka w Polsce w latach 1944–1989, Leszek Małczak, Wydawnictwo UŚ, Katowice 2013, ss. 871. PDF
Krystyna Pieniążek-Marković 178-182


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo