Pressto.

Nagłowek strony

Vol 26, Nr 2

Spis treści

IN MEMORIAM: Wspomnienia pośmiertne poświęcone wybitnym badaczom antyku

OKTAWIUSZ JUREWICZ (30 IV 1926–28 IV 2016) PDF
Michał Kozłowski 153-165
JAN HOROWSKI, FILOLOG KLASYCZNY – UCZONY I PEDAGOG. WSPOMNIENIE UCZNIA W CZTERDZ IESTĄ ROCZNICĘ ŚMIERCI PDF
Ignacy Lewandowski 167-175

COMMENTATIONES: Artykuły o różnorodnej tematyce związanej z kulturą antyczną Grecji i Rzymu

MARTWA DYDONA PDF
Tomasz Sapota 5-18
RZYMSKIE IGRZYSKA I HISZPAŃSKA CORRIDA. RYS PORÓWNAWCZY OBU TRADYCJI NA WYBRANYCH PRZYKŁADACH PDF
Dawid Barbarzak 19-43
ARAMEJSKIE SŁOWA I W YRAŻENIA W GRECE NOWEGO TESTAMENTU PDF
Krzysztof Baranowski 45-57
„GENITALIUM MEMBRORUM (…) FOEDITATES” L’ANALISI DEI TERMINI SESSUALI RICORRENTI NELL’ ADVERSUS NATIONES DI ARNOBIO PDF
Anna Kucz 59-70
WINO W DIONYSIAKA NONNOSA W K SIĘGACH 1.1-12.138 PDF
Anna Maria Lasek 71-91
ROLA LISTÓW W K SZTAŁTOWANIU WIZERUNKU „APOSTOŁA WSCHODU” – ELEMENTY AUTOBIOGRAFICZNE W ŁACIŃSKIEJ KORESPONDENCJI FRANCISZK A KSAWEREGO
Monika Miazek-Męczyńska 93-108
JANICKIEGO MIŁOŚĆ OJCZYZNY I JEGO POEZJA PATRIOTYCZNA. WSPOMNIENIE W 500-LECIE URODZ IN POETY PDF
Ignacy Lewandowski 109-128
LIST MENIPPEJSKI CZY MENIPPEA W FORMIE LISTU? UWAGI PO LEKTURZE KILKU LISTÓW OŚWIECENIOWYCH PDF
Monika Szczot 129-142
SOME OBSERVATIONS ON T.S. ELIOT’S MURDER IN THE CATHEDRAL PDF
Gerson Schade 143-151


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo