Pressto.

Nagłowek strony

Vol 11, Nr 2(20) (2016)

Pastoralna troska Kościoła o rodzinę

Spis treści

Artykuły

Jaką rodzinę akceptuje Bóg? Biblijna wizja rodziny w świetle stworzenia człowieka PDF
Janusz Nawrot 7-26
Małżeństwo i rodzina w starożytnym Kościele. Refleksja ojców Kościoła PDF
Paweł Wygralak 27-39
Nadzwyczajny Synod Biskupów na temat rodziny Anno Domini 2014. Między wolą Chrystusa i wiarą Kościoła a oczekiwaniami świata PDF
Maciej Olczyk 41-61
Kwestia rodziny i małżeństwa chrześcijańskiego w świetle katechez wygłoszonych przez Ojca Świętego Franciszka w latach 2014/2015 PDF
Michał Jeżewski 63-83
Duchowowość nowej ewangelizacji w świetle nauczania papieża Franciszka PDF
Adam Józef Sobczyk 85-99
Reforma procesu w sprawie orzekania nieważności małżeństwa elementem nowej ewangelizacji PDF
Janusz Gręźlikowski 101-119
Ewangelia rodziny – posynodalna perspektywa pomocy rodzinie PDF
Mieczysław Ozorowski 121-134
Stała formacja prezbiterów do duszpasterstwa rodzin wyzwaniem nowej ewangelizacji PDF
Mieczysław Polak 135-148
Życie w rodzinie szansą pełnego udziału w życiu Bożym PDF
Jacek Hadryś 149-162
Problem dojrzałości osób przygotowujących się do sakramentu małżeństwa PDF
Anna Wieradzka-Pilarczyk, Hubert Pilarczyk 163-180
Odpowiedzialne rodzicielstwo według papieża Pawła VI we współczesnym nauczaniu moralnym Kościoła PDF
Andrzej Bohdanowicz 191-190
Wpływ metody in vitro na zdrowie i funkcjonowanie kobiety oraz relacje małżeńskie PDF
Monika Warzecha 191-226
Naprotechnologia jako holistyczna medycyna przyjazna rodzinie PDF
Lena Szturomska-Jozwik 227-224
Hermeneutyka nieciągłości i pentekostalizacja. Współczesne metamorfozy religii chrześcijańskiej PDF
Andrzej Kobyliński 245-261
Nabożeństwo majowe jako przejaw duchowości maryjnej w nauczaniu św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego PDF
Adam Samsel 263-277

Sprawozdania

Bezpieczeństwo człowieka (Human security) w encykilce papieża Franciszka lausato Si PDF
Rafał Kamprowski 279-281
"Poczatek ludzkiego życia - bioetyczne wyzwania i zagrożenia" PDF
Maciej Olczyk 282-285

Recenzje

Gilbert Meilaender, Should We Live Forever? The Ethical Ambiguities of Aging, Grand Rapids/Cambridge: Eerdmans 2013, ss. XIV+121. PDF
Sławomir Nowosad 287-289
James T. Bretzke, Handbook of Roman Catholic Moral Terms, Washington, DC: Geor- getown University Press 2013, ss. XV+260. PDF
Sławomir Nowosad 290-292


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo