Pressto.

Nagłowek strony

Wole Oko. Nowa Seria

Baner

OPIS CZASOPISMA
Półrocznik "Wole Oko. Nowa seria" zostało założone w 2016 roku przez studentów i doktorantów Instytutu Historii Sztuki UAM, aby umożliwić publikację prac naukowych młodym badaczom. Chcemy podążać za rozumieniem sztuki proponowanym przez Autorów artykułów, by wraz z nimi i naszymi Czytelnikami odkrywać zjawiska dotąd nieznane i redefiniować zagadnienia mające swe miejsce w tradycji historii sztuki. Postulujemy interdyscyplinarny dialog, a w konfrontacji z wielością zjawisk historyczno-artystycznych interesuje nas przede wszystkim różnorodność spojrzeń i wielogłos komentarzy.

ZNAJDZIESZ NAS:
Facebook Twitter Instagram
DOI: 10.14746/wo
PRACE PUBLIKOWANE W CZASOPIŚMIE DOSTĘPNE SĄ NA LICENCJI CREATIVE COMMONS:
CC_by-nc-nd/3.0

Statystyka pobierania artykułów czasopisma

643

Aktualności

 
Aktualności nie zostały opublikowane.
 
Więcej ogłoszeń...
    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo