Pressto.

Nagłowek strony

Historia czasopisma

Pierwszy tom czasopisma ukazał się w roku 1928 pod tytułem: „Roczniki Związku Akademickich Kół Misyjnych. Czasopismo Roczne Poświęcone Zagadnieniom Misjologii” (tomy 1-4). Od tomu piątego tytuł został zmieniony na „Annales Missiologicae. Roczniki Misjologiczne” i pod tym tytułem ukazało się kolejnych sześć tomów (tomy 5-10, ostatni w roku 1938). W roku 2000 Wydział Teologiczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza we współpracy z Fundacją Pomocy Humanitarnej „Redemptoris Missio" w Poznaniu postanowił kontynuować wydawanie czasopisma, które zdobyło już sobie określone miejsce w polskiej misjologii. Najpierw dwukrotnie ukazało się pod tytułem przyjętym w roku 1932, z wyraźnym dodaniem określenia wskazującego na środowisko, z którym się utożsamia: „Annales Missiologica Posnanienses” (tomy 11-12). Łacińska szata językowa tytułu, nadana rocznikom w roku 1932, zaczęła jednak budzić pewne wątpliwości co do swej pełnej poprawności gramatycznej. Dlatego – po dłuższych wahaniach – dokonana została czwartej już zmiana tytułu: od tomu 13 (2003) przyjęto nazwę: „Annales Missiologicae Posnanienses”. W latach 2001-2014 pismo ukazywało się w rytmie dwurocznym. Od numeru 19 (2014) przyjęto ponownie roczny rytm wydawniczy.

    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo