Misyjny charakter edukacji. Edukacja w Ugandzie

Main Article Content

Krystyna Surma

Abstrakt

Celem artykułu była analiza procesu edukacji w Ugandzie oraz uwydatnienie misyjnego wymiaru edukacji.  Ma ona wpływ na łagodzenie ubóstwa i głodu oraz przeciwdziałanie powstawania ich w przyszłości, w krajach biednych. Stanowi siłę i wsparcie dla ludzi podczas i po konflikcie zbrojnym oraz jest szansą na normalne życie dla byłych dzieci – żołnierzy. Największą misją edukacji jest obronienie godności ludzkiej każdego człowieka oraz przygotowanie go w jak najlepszy sposób do tego, by sam potrafił sprostać licznym problemom oraz zdobył potrzebną wiedzę i umiejętności do tego, by żyć jak najpełniej i najlepiej, by rozwijać się, spełniać się zawodowo, a także zapewnić godne życie sobie i swojej rodzinie.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
Artykuły naukowe
Biogram autora

Krystyna Surma, Wydział Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Poznań

Krystyna Surma, absolwentka Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, członek Akademickiego Koła Misjologicznego przy Wydziale Teologicznym w Poznaniu; w 2012 r. obroniła pracę magisterską pt. Misja edukacji. Rozważania na temat edukacji w Ugandzie na przykładzie St. Jude Primary School w Gulu.

Bibliografia

 1. Achan, Alice. ,,Edukacja i życie po wojnie.” Kierunek południe. Kobiecym głosem, czyli liderki ruchu kobiecego w Ugandzie o swojej pracy na rzecz praw kobiet i równości płci. Red. Katarzyna Staszewska i Katarzyna Olczyk. Warszawa: Instytut Globalnej Odpowiedzialności. Polska Pomoc, 2012. 24-28. Dostęp 17.08.2015.
 2. <http://igo.org.pl/download/Kobiecym_glosem_internet.pdf>
 3. Bird, Kate. Higgins, Kate. Mickay Andy. “Conflict, education and the intergenerational transmission of poverty in Northern Uganda.” Journal of International Development 22.8 (2010): 1183-1196. doi: 10.1002/jid.1754.
 4. Bragin, Martha. Opiro, Wirefred George. “Making the Right to Education a Reality for War Affected Children: The Northern Uganda Experience.” International Journal of Applied Psychoanalytic Studies 9.2 (2012): 158-177. doi: 10.1002/aps.1309.
 5. Czyżewski, Jarosław Dzieci żołnierze we współczesnych konfliktach zbrojnych. Toruń: Europejskie Centrum Edukacyjne, 2009.
 6. Fundacja Serce do Serca. Dostęp 21.06.2014. <http://www.fundacjasercedoserca.pl/>
 7. Galbraith, John Kenneth. Godne społeczeństwo. Program troski o ludzkość. Warszawa: Bellona, 1999.
 8. Galbraith, John Kenneth. Istota masowego ubóstwa. Warszawa: PWN, 1987.
 9. Herbert, Claudia. Zrozumieć traumę. Poradnik dla osób, które doznały urazu i dla ich rodzin. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2004.
 10. Jan Paweł II. „O wrażliwości na los potrzebujących. Modlitwa Anioł Pański. 27 IX 1998. Castel Gandolfo.” L’Osservatore Romano [wersja polska] 20.1 (1999): 55.
 11. Kultury świata w dialogu. Red. Anna Czajka. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2012.
 12. Lazar, Arasu. “Literacy for integral human development.” Leadership. Uganda 530 (2013): 20-21.
 13. Lincove, Jane Arnold. “The influence of price on school enrollment under Uganda’s Policy of free primary education”. Economics of Education Review 31 (2012): 799-811.
 14. Mazurek, Franciszek Janusz. Prawa człowieka w nauczaniu społecznym Kościoła. Lublin: Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1991.
 15. Mayor, Federico. Przyszłość świata. Tłum. Jerzy Wolf, Andrzej Janik i Wiktor Rabczuk. Warszawa: Fundacja Studiów i Badań Edukacyjnych, 2001.
 16. Molewska, Joanna. Pawelec Marta. Wanda Błeńska. Spełnione życie. Poznań: Św. Wojciech, 2011.
 17. Msmmc, Anzoajilda. “Education: whose responsibility is it?” Leadership. Uganda 530 (2013): 36.
 18. Namukas, Immaculate. Buye, Ronald. ,,Decentralisation and Education in Africa: The Case of Uganda.” Decentralisation, School-Based Management and Quality. Red. Joseph Zajda. D.T. Gamage: 2009. 176-181.
 19. Our Africa. Dostęp 26.02.2014. <http://www.our-africa.org/uganda/people-culture>
 20. Paweł VI. Encyklika Populorum progressio. Dostęp 17.08.2015.
 21. <http://w2.vatican.va/content/paulvi/en/encyclicals/documents/hf_pvi_enc_26031967_populorum.html>
 22. Polska Akcja Humanitarna [PAH]. Świat bez głodu. Broszura dla nauczycieli realizujących kampanię Polskiej Akcji Humanitarnej. Warszawa: PAH, 2013. Dostęp 21.06.2014.
 23. <http://www.pah.org.pl/m/3682/PAH_broszura-Swiat_bez_Glodu.pdf>
 24. Ssewamala, Fred. M. Shu-Huah Wang, Julia. Karimli, Leyla. Nabunya, Proscovia. “Strengthening Universal Primary Education in Uganda: The potential role of an asset- based development Policy.” International Journal of Educational Development 31 (2011): 472-477.
 25. Suzuki, Ikuko. “Parental Participation and Accountability in Primary Schools in Uganda.” Compare 32.2 (2002): 244-245.
 26. Szuppe, Paweł. „Dzieci-żołnierze jako współczesna forma niewolnictwa.” Dzieci – ofiary wojny. Red. Jarosław Różański. Warszawa: Missio-Polonia, 2005. 9-17.
 27. Szymczak, Wioletta. Edukacja a problem ubóstwa w nauczaniu Jana Pawła II. Kraków: Zakład Wydawniczy „Nomos”, 2003.
 28. Tadria, Hilda. „Wzmacnianie młodych kobiet.” Kierunek południe. Kobiecym głosem, czyli liderki ruchu kobiecego w Ugandzie o swojej pracy na rzecz praw kobiet i równości płci. Red. Katarzyna Staszewska i Katarzyna Olczyk. Warszawa: Instytut Globalnej Odpowiedzialności, 2012, 12-18.
 29. UNICEF. Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 roku. Dostęp 17 sierpnia 2015. <http://www.unicef.org/magic/resources/CRC_polish_language_version.pdf>
 30. Wrzesińska, Alicja. ,,Afrykańska koncepcja dziecka. Z badań nad edukacją tradycyjną u Bantandu.” Afryka – 40 lat penetracji oraz poznawania ludów i ich kultur. Red. Jacek Łapott. Szczecin: Biblioteka Naukowa Muzeum Narodowego w Szczecinie, 2004. 123-140.
 31. Wrzesińska, Alicja. ,,Afrykańska rodzina wobec problemów współczesności. Z badań nad zmianą społeczną w Czarnej Afryce.” W służbie dziecku. Red. Józef Wilk. Tom 2: Rodzina w XX w. Wobec dobra dziecka. Lublin: KUL 2003. 315-328.
 32. Zdanowska, Marzena. Ochojska-Okońska, Janina. „Przemoc karmi się głodem”. Znak 686-687 (2012): 46-52.