[1]
Mich, K.A. 1. Ruch misyjny wśród młodzieży akademickiej w okresie międzywojennym w ówczesnej refleksji teologicznej. Annales Missiologici Posnanienses. 22 (1), 115-133. DOI:https://doi.org/10.14746/amp.2017.22.9.