[1]
Ząbek, M. 2014. Bogusław Dąbrowski OFMConv, Specyfika ewangelizacji inkulturacyjnej grupy etnicznej Baganda na przykładzie diecezji Kasana-Luweero, Wydawnictwo Duszpasterstwa Rolników, Włocławek 2014, ss. 304. Annales Missiologici Posnanienses. 19 (sty. 2014), 245-246. DOI:https://doi.org/10.14746/amp.2014.19.14.