[1]
Wrzos, M. 2019. Teologiczne i świeckie znaczenia pojęcia misje w polskich nowych mediach Ich przeobrażenia w czasie. Annales Missiologici Posnanienses. 23, (sty. 2019), 76–92. DOI:https://doi.org/10.14746/amp.2018.23.5.