[1]
Krauze, Ɓukasz 2019. Misja ewangelisty w protestantyzmie anglosaskim. Annales Missiologici Posnanienses. 23 (sty. 2019), 121-132. DOI:https://doi.org/10.14746/amp.2018.23.8.