[1]
Wachowiak, A. 2019. Sprawozdanie z sympozjum „Akademicki Ruch Misyjny. Wczoraj – dziś – jutro”. Annales Missiologici Posnanienses. 23, (sty. 2019), 209.