[1]
Różański, J. 2020. Jarosław Różański, Jacek J. Pawlik, Ku nowej kulturze. Zmagania adaptacyjne. Olsztyn: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Teologii 2020, ss. 265. Annales Missiologici Posnanienses. 25, (grudz. 2020), 197–198. DOI:https://doi.org/10.14746/amp.2020.25.13.