[1]
Nadstazik, L. 2020. Sprawozdanie z działalności Akademickiego Koła Misjologicznego im. dr Wandy Błeńskiej (AKM) w Poznaniu w roku akademickim 2018/2019. Annales Missiologici Posnanienses. 25, (grudz. 2020), 201–203.