[1]
Sprutta , J. 2023. Wokół chrztu Rusi Kijowskiej do czasów Włodzimierza I Wielkiego. Annales Missiologici Posnanienses. 28, (grudz. 2023), 77–88. DOI:https://doi.org/10.14746/amp.2023.28.5.