[1]
Różański, J. 2023. Nowe czasopismo naukowe: Libertas Religiosa. Studium interdyscyplinarne wolności religijnej. T. 1 (2022). Uniwersyteckie Centrum Badań Wolności Religijnej w Warszawie. Annales Missiologici Posnanienses. 28, (grudz. 2023), 91–96. DOI:https://doi.org/10.14746/amp.2023.28.6.