[1]
Różański, J. 2023. Świętość i wolność — nowe wyzwania dla współczesnych chrześcijan. Kleryk Sługa Boży Alfons Mańka OMI wśród kleryków–męczenników II wojny światowej. Red. Paulina Jabłońska. Warszawa 2022 (ss. 207, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie). Annales Missiologici Posnanienses. 28, (grudz. 2023), 101–108. DOI:https://doi.org/10.14746/amp.2023.28.8.