[1]
Mich, K.A. 2015. Sprawozdanie z działalności Akademickiego Koła Misjologicznego w latach 2013/2014. Annales Missiologici Posnanienses. 20 (cze. 2015), 253-256.