[1]
Mich, K.A. 2015. Sprawozdanie z działalności Akademickiego Koła Misjologicznego w latach 2014/2015. Annales Missiologici Posnanienses. 20, (cze. 2015), 257–260.