[1]
Mich, K. 2016. Wolontariat misyjny na przykładzie doświadczeń misyjnych Akademickiego Koła Misjologicznego im. dr Wandy Błeńskiej w Poznaniu – turystyka religijna czy świadectwo wiary?. Annales Missiologici Posnanienses. 21, (grudz. 2016), 195–207. DOI:https://doi.org/10.14746/amp.2016.21.11.