[1]
Danieluk, R. 2016. Ewa Kubiak, Reinterpretacje. Percepcja i recepcja dzieł architektury na przykładzie świątyń jezuickich Ameryki Południowej okresu kolonialnego. Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015. Annales Missiologici Posnanienses. 21, (grudz. 2016), 221–224. DOI:https://doi.org/10.14746/amp.2016.21.13.