[1]
Janiec-Palczewska, J. 2016. Kalendarium działalności Fundacji Pomocy Humanitarnej Redemptoris Misssio w okresie od sierpnia 2015 roku do lipca 2016 roku. Annales Missiologici Posnanienses. 21, (grudz. 2016), 245–249.