[1]
MIOTK, A. 2007. Wczesna ewangelizacja Meksyku i Ameryki Północnej. Annales Missiologici Posnanienses. 15 (sty. 2007), 123-160. DOI:https://doi.org/10.14746/amp.2006.15.09.