[1]
ATŁAS, T. 2008. Posługa i współpraca misyjna w świetle encykliki Deus caritas est. Annales Missiologici Posnanienses. 16, (grudz. 2008), 69–76. DOI:https://doi.org/10.14746/amp.2008.16.06.