[1]
BANULSKA, M. 2008. Stosunek Jana Pawła II do kultury kraju katolickiego na przykładzie Polski. Annales Missiologici Posnanienses. 16, (grudz. 2008), 229–238. DOI:https://doi.org/10.14746/amp.2008.16.15.